1634/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Asetus kiinteistönvälittäjäasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 12 päivänä helmikuuta 1993 annetun kiinteistönvälittäjäasetuksen (181/93) 2 §:n 3 momentti ja 5 §:n 1 momentin 4 kohta sekä

lisätään 10 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Kiinteistönvälittäjällä tarkoitetaan tässä asetuksessa yksityistä henkilöä tai rekisteröityä yhteisöä taikka Suomessa sivuliikkeen rekisteröinyttä ulkomaista yhteisöä tai säätiötä, joka harjoittaa edellä tarkoitettua toimintaa.

5 §
Toiminnan aloittaminen

Ennen liikkeen toiminnan aloittamista on tehtävä elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetussa laissa säädetty ilmoitus. Lisäksi ennen toiminnan aloittamista kiinteistönvälitysliikkeen ja sen sivuliikkeen sijaintipaikan lääninhallitukselle on annettava seuraavat tiedot ja liiteasiakirjat:


4) ote kaupparekisteristä, jos toiminnan harjoittajana on yhteisö tai Suomessa sivuliikkeen rekisteröinyt ulkomainen yhteisö tai säätiö.


10 §
Lautakunnan kokoonpano ja tehtävät

Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvistaa lautakunnan jäsenten palkkiot. Lautakunnasta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtion komiteoista määrätään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

ETA-sopimuksen liite VII: neuvoston direktiivi (67/43/ETY)

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.