1633/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Asetus käytettyjen tavaroiden sekä romujen ja lumppujen kauppaliikkeistä annetun asetuksen2 ja 3 §:n muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan käytettyjen tavaroiden sekä romujen ja lumppujen kauppaliikkeistä 28 päivänä maaliskuuta 1941 annetun asetuksen (218/41) 2 §:n 1 momentti ja 3 §:n 4 momentti seuraavasti:

2 §

Jos yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö taikka Suomessa sivuliikkeen rekisteröinyt ulkomainen yhteisö tai säätiö harjoittaa 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua liikettä tai jos yksityinen liikkeen harjoittaja ei itse hoida liikettään, on liikkeellä oltava vastuunalainen johtaja.


3 §

Yhtiön, osuuskunnan tai muun yhteisön on lisäksi hakemukseen liitettävä jäljennös yhtiöjärjestyksestään tai säännöistään sekä kaupparekisterin tai yhdistysrekisterin ote. Suomessa sivuliikkeen rekisteröineen ulkomaisen yhteisön tai säätiön hakemukseen on liitettävä kaupparekisteriote.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.