1624/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 1 päivänä marraskuuta 1963 annetun sairausvakuutusasetuksen (473/63) 9 §:n 4 momentti, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n 3 momentti ja 15 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 9 §:n 4 momentti 18 päivänä syyskuuta 1981 annetussa asetuksessa (630/81), 13 §:n 1 momentti 30 päivänä huhtikuuta 1964 annetussa asetuksessa (229/64), 14 §:n 3 momentti ja 15 §:n 1 momentti 19 päivänä huhtikuuta 1991 annetussa asetuksessa (717/91), seuraavasti:

9 §

Päiväraha on tarkistettava 3 momentissa tarkoitetusta luettelosta ilmenevien työtulojen mukaiseksi seuraavan tammikuun alusta lukien, mikäli päivärahan määrä tarkistuksen johdosta suurenee.


13 §

Jokaisella vakuutetulla tulee olla sairausvakuutuskortti, josta käy ilmi vakuutetun sosiaaliturvatunnus, vakuutetun suku- ja etunimet, syntymäaika ja kotipaikka. Kortin antaa vakuutetulle hänen kotipaikkakuntansa paikallistoimisto, kuitenkin siten, että 15 §:n 1 momentissa tarkoitetulle vakuutetulle antaa sairausvakuutuskortin Helsingin paikallistoimisto ja työpaikkakassan jäsenelle työpaikkakassa. Saadakseen sairausvakuutuskortin vakuutetun on toimitettava paikallistoimistolle rekisteriviranomaisen antama virkatodistus, jollei kansaneläkelaitos tai sen antaman määräyksen perusteella paikallistoimisto ole hankkinut sitä vastaavaa rekisterikorttia viran puolesta. Virkatodistuksesta tai rekisterikortista tulee käydä ilmi vakuutetun henkilötiedot.


14 §

Päivärahaa, erityisäitiysrahaa, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa sekä erityishoitorahaa koskevassa hakemuksessa vakuutetun on ilmoitettava henkilötietonsa sekä ne muut tiedot , jotka kansaneläkelaitos hakemuslomaketta vahvistaessaan määrää siihen merkittäviksi. Hakemukseen on lisäksi liitettävä tarpeellinen selvitys sairaudesta ja työkyvyttömyyden alkamisajankohdasta.


15 §

Ulkomailla yli vuoden oleskelevan sairausvakuutuslain mukaan vakuutetun on haettava päivärahaa, erityisäitiysrahaa, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa sekä erityishoitorahaa Helsingin sosiaalivakuutustoimikunnalta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.