1623/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Asetus ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta 5 päivänä joulukuuta 1986 annetun asetuksen (889/86) 9 - 12 § ja

muutetaan 3 § seuraavasti:

3 §
Tutkinnon rinnastaminen koulutusohjelman tai tieteenalan mukaan

Ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto voidaan hakijan pyynnöstä erityisestä syystä rinnastaa tietyn koulutusohjelman tai suuntautumisvaihtoehdon mukaan suoritettavaan korkeakoulututkintoon taikka korkeakoulututkintoon, jossa tietty tieteenala on päävastuinen tai sivuvastuinen tieteenala.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

ETA-sopimuksen liite VII: neuvoston direktiivi (89/48/ETY)

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.