1621/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Laki aikuisten järjestelmällisen hammashuollon toimeenpanon siirtämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan aikuisten järjestelmällisen hammashuollon toimeenpanon siirtämisestä 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1620/93) 1 § näin kuuluvaksi:

1 §

Sen estämättä, mitä sairausvakuutuslain muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1991 annetun lain (1714/91) voimaantulosäännöksen 1 momentissa on sanottu lain 5 §:n 2 momentin_ja 5 b §:n 1 momentin johdantokappaleen ja 1 kohdan sekä 7 §:n soveltamisesta, sovelletaan sanottuja lainkohtia, sellaisina kuin ne ovat mainitun sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain voimaan tullessa, 31 päivään joulukuuta 1995.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

LA 60/93
StVM 53/93

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.