1606/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Puolustusministeriön päätös ilmakuvausluvan hakemisesta

Puolustusministeriö on päättänyt eräiden alueiden ja kohteiden ilmakuvauksesta 11 päivänä lokakuuta 1993 annetun asetuksen (858/93) 5 §:n nojalla:

1 §
Ilmakuvausluvan hakeminen

Eräiden alueiden ja kohteiden ilmakuvauksesta annetussa asetuksessa (858/93) tarkoitettua ilmakuvauslupaa haetaan kirjallisesti. Lupahakemus toimitetaan pääesikunnalle lukuun ottamatta itäisellä rajoitusalueella sijaitsevaa kuvauskohdetta, jota koskeva hakemus toimitetaan rajavartiolaitoksen esikunnalle.

Hakemuksesta tulee ilmetä:

1) ilmakuvien käyttötarkoitus;

2) hakijan nimi, henkilötunnus, kansalaisuus, osoite ja puhelinnumero tai yhteisön ollessa hakijana sen nimi, osoite, puhelinnumero ja yhteyshenkilön nimi;

3) kuvaajan nimi, osoite ja puhelinnumero;

4) kuvattava alue ja kohde karttapohjalle rajattuna;

5) suunniteltu kuvausajankohta ja luvan haluttu voimassaoloaika;

6) kuvaukseen käytettävän ilma-aluksen rekisteritunnus ja ilma-aluksen päällikön nimi; sekä

7) lentopaikka, jolta kuvauslennolle lähdetään.

Pääesikunta voi vahvistaa ilmakuvausluvan hakemista varten lomakkeen. Lupapäätös voidaan kirjoittaa hakemuslomakkeelle.

2 §
Ilmakuvausluvan myöntäminen ja voimassaolo

Ilmakuvauslupaa ei myönnetä, jos kuvauksesta aiheutuu haittaa maanpuolustukselle tai valtakunnan rajojen vartioinnille.

Ilmakuvauslupa myönnetään määräajaksi.

Lupapäätökseen sisällytetään lupaehdot ja tieto rangaistussäännöksestä.

3 §
Lupamaksu

Pääesikunnan antamasta lupapäätöksestä peritään puolustusministeriön hallinnonalan maksullisista suoritteista annetussa puolustusministeriön päätöksessä (1498/93) vahvistettu maksu.

4 §
Ilmakuvan tarkastaminen

Lupaviranomaisella ja sen valtuuttamana topografikunnalla on oikeus tarkastaa luvan nojalla otetut ilmakuvat sen toteamiseksi, että kuvat ovat lupaehtojen mukaiset.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 1994.

Ilmakuvauslupa, joka on myönnetty ennen tämän päätöksen voimaantuloa, jää voimaan lupaehtojen mukaisesti.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Puolustusministeri
Elisabeth Rehn

Vs. vanhempi hallitussihteeri
Timo Turkki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.