1569/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/92) 13 §:n 1 momentti sekä 94 ja 179 § seuraavasti:

13 §
Invataksi

1. Invataksi on pyörätuolia käyttävien vammaisten ja muiden liikuntarajoitteisten kuljetukseen rakennettu ja varustettu M1-luokan auto, jota käytetään luvanvaraisessa henkilöliikenteessä.


94 §
Ajopiirturi

1. N2-, N3-, M2- ja M3-luokan autossa on oltava ajopiirturi. Ajopiirturia ei kuitenkaan vaadita autossa, johon ei tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan yhteisöjen neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 4 artiklan nojalla sovelleta ajo- ja lepoaikasäännöksiä tai jossa asetuksen 14 artiklan 1 kohdan nojalla sovelletaan vuorolistajärjestelmää. Ajopiirturia ei myöskään vaadita autossa, johon ei ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 7 §:n mukaan sovelleta sanottua EY:n asetusta. Ajo-opetukseen käytettävässä N2-, N3, M2- ja M3-luokan autossa tulee kuitenkin olla ajopiirturi.

2. Ajopiirturin tulee olla e-hyväksytty tieliikenteen valvontalaitteista annetun Euroopan yhteisöjen neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan yhteisöjen komission asetuksilla (ETY) N:o 3314/90 ja N:o 3688/92.

179 §
Ajopiirturi

1. Liikennetraktorissa on oltava ajopiirturi. Ajopiirturia ei kuitenkaan vaadita liikennetraktorissa, johon ei ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 7 §:n mukaan sovelleta tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annettua Euroopan yhteisöjen neuvoston asetusta (ETY) N:o 3820/85 tai johon ei mainitun EY:n asetuksen 4 artiklan nojalla sovelleta ajo- ja lepoaikasäännöksiä.

2. Ajopiirturin tulee olla e-hyväksytty tieliikenteen valvontalaitteista annetun Euroopan yhteisöjen neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan yhteisöjen komission asetuksilla (ETY) N:o 3314/90 ja N:o 3688/92.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

ETA-sopimuksen liite XIII: neuvoston asetukset (85/3820/ETY) ja (85/3821/ETY)

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.