1556/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Valtioneuvoston päätös Oulujärven retkeilyalueen perustamisesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä 13 päivänä heinäkuuta 1973 annetun ulkoilulain (606/73) 17 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Paltamon ja Vaalan kunnissa sijaitseville valtion maa- ja vesialueille perustetaan noin 7 829 hehtaarin suuruinen Oulujärven retkeilyalue, jonka rajat on merkitty liitteenä olevaan karttapiirrokseen.

2 §

Retkeilyalueella on soiden ojittaminen kielletty. Muu kuin retkeilyalueen ja sen metsien tarkoituksenmukaisen hoidon ja käytön kannalta tarpeellinen rakentaminen, maa-ainesten ottaminen ja teiden rakentaminen on kielletty.

Metsien käsittely ja muut toimenpiteet on toteutettava alueen erityispiirteet säilyttäen pienialaisina ja maisemaan sopeuttaen. Toiminnan tavoitteena on sekä ulkoiluympäristön parantaminen että monimuotoisuuden säilyttäminen.

3 §

Maa- ja metsätalousministeriö voi erityisistä syistä myöntää poikkeuksia 2 §:ssä tarkoitetuista käyttörajoituksista.

4 §

Alueelle laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma, jonka Metsähallitus vahvistaa.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Metsäneuvos
Pekka Patosaari

Liite: Oulujärven retkeilyalue

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.