1512/1993

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1993

Laki EFTA-valtioiden pysyvästä komiteasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan EFTA-valtioiden pysyvästä komiteasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain 1 § ja

lisätään lakiin uusi 2 a § seuraavasti:

1 §

Portossa 2 päivänä toukokuuta 1992 Suomen tasavallan, Islannin tasavallan, Itävallan tasavallan, Liechtensteinin ruhtinaskunnan, Norjan kuningaskunnan, Ruotsin kuningaskunnan ja Sveitsin valaliiton välillä EFTA-valtioiden pysyvästä komiteasta tehdyn sopimuksen sekä sen pöytäkirjojen, liitteen ja lisäyksen määräykset ovat, mikäli ne kuuluvat lainsäädännön alaan, voimassa siten tarkistettuina kuin siitä on sovittu 2 momentissa tarkoitetulla tarkistuspöytäkirjalla.

Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 1993 Suomen tasavallan, Islannin tasavallan, Itävallan tasavallan, Liechtensteinin ruhtinaskunnan, Norjan kuningaskunnan ja Ruotsin kuningaskunnan välisen EFTA-valtioiden pysyvästä komiteasta tehdyn sopimuksen tarkistamista koskevan pöytäkirjan määräykset ovat, mikäli ne kuuluvat lainsäädännön alaan, voimassa niin kuin siitä on sovittu.

2 a §

Sopimuksen voimaan saattamiseksi tai täytäntöön panemiseksi annettuja säännöksiä tai määräyksiä ei sovelleta Sveitsin valaliittoon.

Tämän lain soveltamisesta Liechtensteinin ruhtinaskuntaan säädetään erikseen asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 38/93
UaVM 12/93

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.