1509/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen ja sen tarkistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain ja sen muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Portossa 2 päivänä toukokuuta 1992 Suomen tasavallan, Islannin tasavallan, Itävallan tasavallan, Liechtensteinin ruhtinaskunnan, Norjan kuningaskunnan, Ruotsin kuningaskunnan ja Sveitsin valaliiton välillä valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehty EFTA-valtioiden sopimus sekä sen pöytäkirjat, joiden eräät määräykset on hyväksytty 11 päivänä joulukuuta 1992 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (1507/93), jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 11 päivänä joulukuuta 1992 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Ruotsin hallituksen huostaan 18 päivänä joulukuuta 1992, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 1993 Suomen tasavallan, Islannin tasavallan, Itävallan tasavallan, Liechtensteinin ruhtinaskunnan, Norjan kuningaskunnan ja Ruotsin kuningaskunnan välinen valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen tarkistamista koskeva pöytäkirja, jonka eräät määräykset on hyväksytty 18 päivänä kesäkuuta 1993 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (1508/93), jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 18 päivänä kesäkuuta 1993 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Ruotsin hallituksen huostaan 23 päivänä kesäkuuta 1993, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 niin kuin siitä on sovittu.

3 §

Sopimuksen pöytäkirjassa 5 olevan 17 artiklan toisessa ja neljännessä kohdassa sekä 26 artiklassa tarkoitetuissa asioissa yhteydenpitoviranomaisena on oikeusministeriö.

4 §

Valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta 11 päivänä joulukuuta 1992 annettu laki (1507/93) ja sen muuttamisesta 18 päivänä kesäkuuta 1993 annettu laki (1508/93) sekä tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

(Teksti on julkaistu sopimussarjan ETA-osaston niteessä 25/94).

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ulkoasiainministeri
Heikki Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.