1473/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan perusteena olevan palkan määrittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan perusteena olevan palkan määrittämisestä 9 päivänä marraskuuta 1984 annetun asetuksen (754/84) 5 §, sellaisena kuin se on 3 päivänä huhtikuuta 1992 annetussa asetuksessa (298/92) sekä

lisätään 1 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

1 §

Jos henkilö on ennen työttömyyttä toiminut työttömyysturvalain 5 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaisesti yrittäjänä enintään 18 kuukauden ajan, eikä hän välittömästi ennen yritystoiminnan aloittamista ole saanut ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa, palkkatulo määritellään yritystoiminnan aloittamishetkellä vallinneen tilanteen mukaisesti.

5 §

Jos henkilö joutuu uudelleen työttömäksi 27 viikon kuluessa edellisen työttömyysjakson päättymisestä tai oltuaan työttömyysturvalain 16 §:n 4 momentissa tarkoitetusta syistä estynyt olemasta työmarkkinoilla, päivärahan perusteena olevaa palkkatuloa ei määrätä uudelleen, jollei henkilö esitä perusteita sille, että uusien tulotietojen perusteella määräytyvä päiväraha olisi aikaisemmin maksettua päivärahaa 10 prosenttia korkeampi. Palkkatuloa ei myöskään määrätä uudelleen, jos henkilö on edellisen työttömyysjakson päättymisestä lukien toiminut työttömyysturvalain 5 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaisesti yrittäjänä enintään 18 kuukauden ajan.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja sitä sovelletaan henkilöön, joka on aloittanut yritystoiminnan asetuksen tultua voimaan.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.