1463/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus peruskoulua korvaavasta koulusta ja yksityisestä lukiosta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan peruskoulua korvaavasta koulusta ja yksityisestä lukiosta 12 päivänä lokakuuta 1984 annetun asetuksen (720/84) 12 ja 27 §,

sellaisina kuin ne ovat, 12 § muutettuna 1 päivänä heinäkuuta 1988, 25 päivänä tammikuuta 1991 ja 27 päivänä marraskuuta 1992 annetuilla asetuksilla (633/88, 178/91 ja 1178/92) ja 27 § mainitussa 27 päivänä marraskuuta 1992 annetussa asetuksessa sekä

muutetaan 28 §, sellaisena kuin se on mainitussa 27 päivänä marraskuuta 1992 annetussa asetuksessa seuraavasti:

28 §

Opetusministeriö voi yksityisen koulun toiminnassa ilmenneen epäkohdan tultua ilmi erottaa koulun johtokunnan ja määrätä yhden tai useamman toimitsijan johtokunnalle kuuluvin valtuuksin määräajan huolehtimaan koulun hallinnosta. Koulun ylläpitäjän on maksettava toimitsijoille opetusministeriön määräämä palkkio.

Opetusministeriö voi 1 momentissa tarkoitetun epäkohdan vuoksi lakkauttaa valtionosuuden maksamisen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.