1462/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

lisätään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 28 päivänä elokuuta 1992 annettuun asetukseen (820/92) uusi 10 b ja 20 § seuraavasti:

10 b §
Valtion ammatillisten oppilaitosten ja ammatillisten erityisoppilaitosten rahoitus

Valtion ammatilliselle oppilaitokselle ja ammatilliselle erityisoppilaitokselle osoitetaan toimintamenoihin, jollei valtion talousarviosta muuta johdu, määrärahoja siten, että oppilaitoksen kokonaisrahoitus vastaa samanlaista koulutusta antavan kunnallisen ja yksityisen oppilaitoksen käyttökustannusten rahoituksen perusteena olevaa valtionosuuden laskennallista perustetta.

20 §
Ammatillisten erikoisoppilaitosten yksikköhinnat vuonna 1994

Vuodelle 1994 ammatillisten erikoisoppilaitosten yksikköhinnat opetustuntia kohden lasketaan siten, että teollisuuden ja viestinnän ammatillisissa erikoisoppilaitoksissa järjestettävää muuta kuin jäljempänä kohdassa 1 tarkoitettua koulutusta varten vahvistettava yksikköhinta kerrotaan oppilaitosryhmittäin seuraavilla luvuilla:


Oppilaitosryhmä                    Kerroin
1) teollisuuden ja viestinnän oppilaitokset,
  yli neljä kuukautta kestävä koulutus          1,1
2) kaupallisen alan oppilaitokset sekä
  Lihateollisuusopisto                   2
3) ammattilentäjän peruskoulutusta antavat oppilaitokset  7
4) Ammattienedistämislaitos, Suomen Yrittäjäopisto ja
  muuta kuin 3 kohdassa tarkoitettua ilmailualan
  ammatillista koulutusta antavat oppilaitokset      3
5) Pohjois-Suomen Teollisuusopisto             4


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Sen estämättä, mitä 10 b §:ssä säädetään, valtion ammatillisen oppilaitoksen ja ammatillisen erityisoppilaitoksen rahoitus vuodelle 1994 määrätään oppilaitokselle vuodeksi 1993 toimintamenoihin osoitettujen määrärahojen perusteella.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.