1447/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus eräiden Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä koskeviin määräyksiin liittyvien lakien voimaanpanosta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään:

1 §

Seuraavat lait tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994:

1) terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta 21 päivänä elokuuta 1992 annettu laki (791/92), sellaisena kuin se on osittain muutettuna 27 päivänä marraskuuta 1992 annetulla lailla (1119/92);

2) lääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta 13 päivänä marraskuuta 1992 annettu laki (1021/92), sellaisena kuin se on muutettu 27 päivänä marraskuuta 1992 annetulla lailla (1108/92);

3) hammaslääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta 13 päivänä marraskuuta 1992 annettu laki (1022/92), sellaisena kuin se on muutettu 27 päivänä marraskuuta 1992 annetulla lailla (1110/92);

4) proviisorintoimen ja farmaseutintoimen harjoittamisesta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta 13 päivänä marraskuuta 1992 annettu laki (1023/92), sellaisena kuin se on muutettu 27 päivänä marraskuuta 1992 annetulla lailla (1118/92);

5) optikon toimen harjoittamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 13 päivänä marraskuuta 1992 annettu laki (1024/92), sellaisena kuin se on muutettu 27 päivänä marraskuuta 1992 annetulla lailla (1116/92);

6) hammasteknikon toimen harjoittamisesta annetun lain 1 a §:n muuttamisesta 13 päivänä marraskuuta annettu laki (1025/92), sellaisena kuin se on muutettu 27 päivänä marraskuuta 1992 annetulla lailla (1112/92);

7) sairaanhoitotoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta 13 päivänä marraskuuta annettu laki (1026/92), sellaisena kuin se on muutettu 27 päivänä marraskuuta 1992 annetulla lailla (1114/92);

8) lääkelain muuttamisesta 26 päivänä marraskuuta 1993 annettu laki (1046/93);

9) sairausvakuutuslain 5 a ja 9 §:n muuttamisesta 26 päivänä marraskuuta 1993 annettu laki (1047/93; sekä

10) liikevaihtoverolain muuttamisesta 26 päivänä manaskuuta 1993 annettu laki (1048/93).

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

ETA-sopimuksen liite II: neuvoston direktiivit (84/539,/ETY ja 90/385/ETY, sekä 65/65/ETY, 75/318/ETY, 75/319/ETY, 87/21/ETY, 81/851/ETY, 81/852/ETY, 85/432/ETY ja 91/356/ETY, sekä 89/105/ETY)
ETA-sopimuksen liite VII: neuvoston direktiivit (89/48/ETY, 75/362/ETY, 75/363/ETY, 77/452/ETY, 77/453/ETY, 78/686/ETY, 78/687/ETY, 80/154/ETY, 80/155/ETY, 85/433/ETY ja 85/432/ETY)

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.