1442/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus luotsausasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

lisätään 5 päivänä joulukuuta 1957 annettuun luotsausasetukseen (393/57) uusi 2 a luku seuraavasti:

2 a luku

Säiliöalusten ilmoittautumisvelvollisuus

28 a §

Öljy-, kaasu- tai kemikaalisäiliöaluksen, jonka bruttovetoisuutta osoittava luku on vähintään 1600, tulee ennen Suomen satamaan saapumista ilmoittautua Turun meriliikennekeskukseen merenkulkuhallituksen tarkemmin määräämällä tavalla.

Ilmoituksen tulee sisältää tiedot aluksen nimestä, tunnuskirjaimista, kansallisuudesta, pituudesta, syväyksestä, määräsatamasta ja saapumisajasta sinne sekä yleisluontoiset tiedot lastin laadusta ja määrästä.

28 b §

Edellä 28 a §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tulee sisältää myös tiedot seikoista, jotka saattavat heikentää aluksen normaalia turvallista ohjattavuutta, vaikuttaa liikenteen turvallisuuteen tai olla vaaraksi meriympäristölle ja lähialueille. Jos edellä mainittuja seikkoja ilmenee aluksen liikkuessa Suomen aluevesillä satamaan tultaessa tai satamasta lähdettäessä, on ilmoitus tehtävä välittömästi Turun meriliikennekeskukseen tai lähimmälle luotsiasemalle.

28 c §

Aluksen tulee täyttää merenkulkuhallituksen vahvistama säiliöalusten tarkastuslomake ja pitää se saatavilla tiedoksi luotsille ja asianomaisen merenkulkupiirin merenkuluntarkastajalle, jos tämä sitä pyytää.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.