1441/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus alusten katsastuksista annetun asetuksen 13 §:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

lisätään alusten katsastuksista 16 päivänä syyskuuta 1983 annetun asetuksen (748/83) 13 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

13 §
Peruskatsastus

Peruskatsastettaessa lastialusta, jonka bruttovetoisuutta osoittava luku on 500 tai enemmän ja joka siirtyy Suomen alusrekisteriin Euroopan talousalueen valtion alusrekisteristä, on lisäksi soveltuvin osin noudatettava laivojen siirtämisestä yhteisössä rekisteristä toiseen annetun Euroopan yhteisöjen neuvoston asetuksen (ETY) N:o 613/91 säännöksiä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.