1438/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus farmasian tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä

muutetaan farmasian tutkinnoista 21 päivänä huhtikuuta 1978 annetun asetuksen (297/78) 2 §, 5 §:n 1 momentti, 7 §:n 2 momentti ja 10 § seuraavasti:

2 §

Proviisorin, farmasian lisensiaatin ja farmasian tohtorin tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa ja Kuopion yliopiston farmaseuttisessa tiedekunnassa, joita tässä asetuksessa kutsutaan koulutusyksiköiksi.

5 §

Koulutusohjelman laajuus on 160 opintoviikkoa, minkä lisäksi tutkintoon sisältyy harjoittelua. Koulutus järjestetään siten, että tutkinto voidaan täystoimisesti opiskellen suorittaa viidessä vuodessa.


7 §

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske koulutusyksikköön hyväksyttyä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta koulutusyksikkö määrää erikseen. Kieliopinnoista on tehtävä merkintä tutkintotodistukseen.

10 §

Harjoittelussa opiskelija perehdytetään:

1) apteekin toimintaan apteekissa taikka apteekissa ja sairaala-apteekissa;

2) eri henkilöryhmien tehtäviin ja toimintaan lääkehuollon palveluja tuottavan työryhmän jäsenenä; sekä

3) edellä 8 §:ssä tarkoitettujen valmiuksien soveltamiseen käytännössä.

Harjoittelua valvoo ja ohjaa koulutusyksikkö. Harjoittelu tapahtuu opetusapteekeissa, joita ovat yliopiston apteekki sivuapteekkeineen sekä koulutusyksikön tarkoitukseen hyväksymät yksityiset apteekit ja sairaala-apteekit.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

ETA-sopimuksen liite VII: neuvoston direktiivi (85/432/ETY)

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.