1430/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Valtioneuvoston päätös pesu- ja puhdistusaineiden markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta

Valtioneuvosto on 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/89) 43 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1412/92), ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Tässä päätöksessä pesu- ja puhdistusaineella tarkoitetaan valmistetta, jonka koostumusta on erityisesti kehitetty puhdistavien ominaisuuksien aikaansaamiseksi, ja joka sisältää pinta-aktiivisia aineita ja yleensä myös muita aineita, kuten lisäaineita, tehosteita ja täyteaineita.

2 §

Pesu- ja puhdistusainetta, jonka sisältämien pinta-aktiivisten aineiden keskimääräinen biologinen hajoavuus on alle 90 prosenttia, anionisten, kationisten, ionittomien ja amfoteeristen aineiden hajoavuus erikseen määritettynä, ei saa luovuttaa markkinoille eikä käyttää.

3 §

Pinta-aktiivisten aineiden biologinen hajoavuus on määritettävä vahvistettujen määritysmenetelmien 1 mukaisesti.

4 §

Markkinoille luovutettavan pesu- ja puhdistusaineen pakkaukseen on muiden merkintöjen lisäksi merkittävä luettavin, näkyvin ja pysyvin kirjaimin valmisteen nimi sekä valmistajan tai maahantuojan nimi ja osoite.

Jos pesu- ja puhdistusaine luovutetaan markkinoille ilman pakkausta, on samat tiedot annettava muulla asianmukaisella tavalla.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Päätöksen 2 § tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994 ja 4 § 1 päivänä tammikuuta 1995.

1 ETA-sopimuksen liite 2:
- neuvoston direktiivi 73/404/ETY, muutettu neuvoston direktiivillä82/242/ETY
- neuvoston direktiivi 73/405/ETY, muutettu neuvoston direktiivillä82/243/ETY.
ETA-sopimuksen liite 2: neuvoston direktiivi (73/404/ETY), neuvoston direktiivi (73/405/ETY), neuvoston direktiivi (82/242/ETY) ja neuvoston direktiivi (82/243/ETY).

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Ylitarkastaja
Klaus Pfister

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.