1402/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Liikenneministeriön päätös linja-autoliikenteen henkilötaksoista

Liikenneministeriö on luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (343/91) 11 §:n 1 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tätä taksapäätöstä on noudatettava linja-autolla harjoitettavassa luvanvaraisessa linjaliikenteessä. Tämä päätös ei koske taksoja, joista liikenneministeriö on erikseen päättänyt.

Ylimpiä sallittuja maksuja koskevia määräyksiä sovelletaan vain 3 §:ssä mainitun lipputuotteen osalta ellei 4 §:n 2 kohdasta muuta johdu.

2 §
Perustaksa

Seuraavaa perustaksataulukkoa sovelletaan 40 matkan sarjalipun hinnoittelussa enintään 100 kilometrin pituisilla matkoilla:


Matkan           Perustaksa
pituus         (yksinkertaisen
enintään            matkan
km               hinta)
                  mk
 6                8,00
 9                9,50
 12               10,50
 16               12,00
 20               14,00
 25               16,00
 30               19,00
 35               21,50
 40               23,50
 45               26,50
 50               28,50
 60               32,50
 70               37,50
 80               42,50
 90               47,00
100               51,00

3 §
Sarjaliput

Linjaliikenteessä on myytävä 40 yksinkertaiseen matkaan oikeuttavia sarjalippuja tai vaihtoehtoisesti liikenneministeriön määrittelyn mukaisia 44 matkan älykortteja 25 prosentin alennuksella perustaksasta.

Näillä sarjalipuilla matkustavilta saadaan periä tarvittaessa pikavuoron lisämaksu ja yömaksu. Pikavuoromaksusta on annettava 25 prosentin alennus, kun lisämaksu on etukäteen lippua ostettaessa sisällytetty lipun hintaan.

Edellä tarkoitetuilla sarjalipuilla matkustaja voi maksaa matkansa lipun oikeuttamalla tai lyhyemmällä matkalla tämän päätöksen mukaista taksaa noudattavassa linja-autoliikenteessä.

Sarjalippu on voimassa ostokuukautta seuraavan kuukauden loppuun lukuun ottamatta koululaisliikenteessä käytettävää sarjalippua, joka on voimassa myyntilukukauden loppuun.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa oste-tut liput ovat käytettävissä ilman lisämaksua ostohetkellä voimassa olleen kelpoisuusajan mukaisesti.

4 §
Muita määräyksiä

1) Matkustajille tulee etukäteen tiedottaa perittävistä maksuista ja lippujen kelpoisuusajoista.

2) Koululaisliikenteessä alle 12-vuotiaille on myytävä sarjalippuja 50 prosentin alennuksella perustaksasta.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Sillä kumotaan linja-autoliikenteen henkilötaksoista 23 päivänä joulukuuta 1992 annettu liikenneministeriön päätös (1577/92).

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Liikenneministeri
Ole Norrback

Hallitusneuvos osastopäällikkönä, ylijohtaja
Harri Cavén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.