1401/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Liikenneministeriön päätös henkilövuokra-autojen kuljetusmaksuja koskevan kokeilun jatkamisesta

Luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (343/91) 11 §:n 1 momentin nojalla liikenneministeriö on päättänyt seuraavaa:

1 §

Tätä päätöstä sovelletaan henkilövuokra-autolla harjoitettavassa luvanvaraisessa tilausliikenteessä. Tämä päätös ei koske reittitaksoja, joista liikenneministeriö on erikseen päättänyt.

2 §

Perusmaksuna saadaan periä kultakin kuljetuskerralta 16,00 markkaa.

3 §

Asemapaikan ympärille muodostetaan toiminta-alue, jonka säde on vähintään 2,5 kilometriä. Toiminta-alue voi olla myös aiemmin käytössä ollut vyöhykealue. Toiminta-alueella taksamittari käynnistetään henkilöluvun mukaiselle taksalle asiakkaan luona ja sen ulkopuolelle mentäessä toiminta-alueen rajalla. Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan alueet muodostavat yhtenäisen toiminta-alueen.

Toiminta-alueen rajat vahvistaa asianomainen poliisiviranomainen taksiyhdistyksen esityksestä.

Kuljetuksen suuntautuessa toiminta-alueen ulkopuolelle noudatetaan muutoin soveltuvin osin liikenneministeriön 19 päivänä maaliskuuta 1990 antaman päätöksen n:o 4254/70/90 kohtia 8, 9 ja 10.

Taksamittarin osoittama taksa saadaan periä vain edellyttäen, että autossa on Autorekisterikeskuksen valtuuttaman asennus- tai korjausliikkeen tai katsastusmiehen tarkistama ja sinetöimä taksamittari.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 30 päivänä joulukuuta 1993.

Tällä päätöksellä kumotaan 22 päivänä maaliskuuta 1993 annettu liikenneministeriön päätös (276/1993).

Tämän päätöksen voimassaollessa 1 §:ssä mainitussa liikenteessä ei sovelleta liikenneministeriön henkilövuokra-autojen kuljetusmaksuista 2 päivänä huhtikuuta 1991 antaman päätöksen (603/91) 3 §:n 1 momenttia, 8 §:n 1 momenttiin sisältyvää määräystä taksamittarin käytöstä vyöhykealueella eikä 8 §:n 2 momenttia.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Liikenneministeri
Ole Norrback

Hallitusneuvos osastopäällikkönä, ylijohtaja
Harri Cavén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.