1399/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Liikenneministeriön päätös linja-autolla tilausliikenneoikeuden nojalla harjoitettavasta joukkoliikenteestä

Liikenneministeriö on luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (343/91) 14 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Linja-auton linjaliikenneluvan haltija saa harjoittaa linja-autolla linjaliikennettä täydentävää joukkoliikennettä tämän päätöksen mukaisesti, mikäli liikenteen harjoittaminen perustuu kunnan, liikenneministeriön tai lääninhallituksen kanssa tehtyyn palveluiden ostamista koskevaan sopimukseen.

2 §

Liikennettä harjoitettaessa on luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun asetuksen (347/91) 21 §:ssä säädettyä linjaliikenteen haittaamiskieltoa noudatettava.

3 §

Liikenteenharjoittajan tulee ilmoittaa ennen liikenteen aloittamista liikenteen reitti, aikataulu ja aika, jona liikennettä harjoitetaan, sille lääninhallitukselle, jonka alueella liikennettä aiotaan harjoittaa. Silloin kun liikenteen harjoittaminen perustuu lääninhallituksen kanssa tehtyyn palveluiden ostamista koskevaan sopimukseen, ei ilmoitusta kuitenkaan tarvitse tehdä.

4 §

Liikenne tulee järjestää linjaliikenteenomaiseksi. Taksa on vapaa, ellei siitä ole päätetty 1 §:ssä mainitussa sopimuksessa. Liikenteenharjoittajan tulee etukäteen ilmoittaa matkustajille taksasta, reitistä ja aikataulusta.

5 §

Liikennettä harjoitettaessa on alkuperäinen tilausajotodistus pidettävä ajon aikana autossa mukana.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1994. Ennen tämän määräyksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Määräyksen mukainen liikenne voidaan kuitenkin aloittaa aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Liikenneministeri
Ole Norrback

Hallitusneuvos osastopäällikkönä, ylijohtaja
Harri Cavén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.