1397/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Valtioneuvoston kanslian päätös suoritteidensa maksullisuudesta

Valtioneuvoston kanslia on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Maksuttomat suoritteet

Valtioneuvoston kanslian maksuttomia suoritteita ovat:

1) valtioneuvoston toimintaa ja sen turvaamista varten annettavat palvelut;

2) valtioneuvoston tiedotuksen, kirjaamon ja arkiston peruspalvelut tiedotusvälineille ja yleisölle;

3) valtioneuvoston kanslian toimituskirjoina annettavat asiakirjat;

4) valtioneuvoston edustustilojen toiminta ja käyttö;

5) oikeuskanslerinvirastolle sekä vastavuoroisuuden perusteella vähäiset valtiovarainministeriölle annettavat hallinto-, talous- ja virastopalvelut.

Maksuttomia ovat myös muut suoritteet, joita ei jäljempänä ole määrätty maksullisiksi.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtioneuvoston kansliassa säilytettävistä asiakirjoista eri tilauksen nojalla valmistettavasta jäljennöksestä tai otteesta, joka todistetaan oikeaksi, peritään maksua 10 markkaa sivulta.

Eri tilauksesta annettavasta diaaritodistuksesta peritään todistusmaksuna 50 markkaa.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtioneuvoston kanslian maksullisia suoritteita, joiden maksun kanslia päättää liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) julkaisut virallisjakelua lukuun ottamatta;

2) muuhun kuin edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuun toimintaan kuuluvat selvitykset, asiantuntijatyö ja tietojen antaminen samoin kuin tilojen, laitteiden ja järjestelmien käyttö, milloin niistä aiheutuneet kustannukset eivät ole vain vähäisiä;

3) muut kuin edellä 2 §:n 1 momentissa tarkoitetut jäljennökset, elleivät ne kuulu 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

4 §
Lähetyskulut

Leimaverollisten tai maksullisten suoritteiden lähettämisestä peritään lisäksi kulloinkin voimassa olevien postimaksujen ja niihin rinnastettavien kustannusten mukainen korvaus.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Pääministeri
Esko Aho

Hallitusneuvos
Heikki Aaltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.