1382/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus ilmailuasetuksen 42 §:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan 23 päivänä elokuuta 1968 annetun ilmailuasetuksen (525/68) 42 § seuraavasti:

42 §

Ilmailulupakirja, joka antaa oikeuden suorittaa tehtävää ansiotarkoituksessa ilmailuun käytettävässä ilma-aluksessa, voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä velvoitteesta muuta johdu.

Ilmailulaitos voi erityisistä syistä myöntää ilmailulupakirjan sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

ETA-sopimuksen 31-35 artikla

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.