1372/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen katsastustehtävien toimiluvista

Liikenneministeriö on ajoneuvojen katsastustehtävien toimiluvista 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1371/93) 19 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala ja määritelmiä

1. Tämä päätös koskee ajoneuvojen katsastustehtävien toimiluvista annettavia tarkempia määräyksiä.

2. Toimiluvan saanutta kutsutaan jäljempänä laitokseksi. Ajoneuvojen katsastuksella tarkoitetaan jäljempänä sekä ajoneuvon katsastusta että siihen liittyvää tehtävää, kuten tietojen syöttöä ajoneuvorekisteriin.

2 §
Katsastustoiminnasta vastaava henkilö

1. Toimiluvan hakijan tulee ilmoittaa hakemuksessaan katsastustoiminnasta vastaava henkilö.

2. Katsastustoiminnasta vastaavalta henkilöltä edellytetään vähintään teknillisen koulun autolinjan tai vastaavan soveltuvan teknikkotason tutkinnon suorittamista. Hänellä on lisäksi oltava riittävä käytännön kokemus katsastus- tai muista teknisista tarkastustehtävistä.

3 §
Katsastuksessa käytettävät toimitilat

1. Toimitilojen tulee olla sellaiset, että niissä voidaan suorittaa katsastukset asianmukaisesti säästä riippumatta. Toimitilojen tulee myös olla kooltaan katsastustoimintaan soveltuvia.

2. Toimitilojen välittömässä läheisyydessä tulee olla katsastettavien ajoneuvojen koeajoon soveltuva muulta liikenteeltä suljettu koeajorata.

4 §
Katsastuslaitteet

Laitoksen katsastustoimipaikassa tulee olla ainakin seuraavat laitteet ja varusteet:

a) jarrudynamometri;

b) ajoneuvonostin tai tarkastuskuilu;

c) pakokaasupäästöjen mittauslaite;

d) ajovalojen suuntauksen tarkastuslaite;

e) paineilmajarrujen tarkastuksessa tarpeelliset mittarit; ja

f) akselipainovaaka, jos toimilupa koskee ajoneuvojen katsastustehtävien toimiluvista annetun lain 6 §:n 2 kohdassa tarkoitettuja katsastuksia.

5 §
Laadunvarmistus

1. Katsastustoiminnan riittävä laatu tulee osoittaa laatukäsikirjalla.

2. Laatukäsikirjan tulee osoittaa hakijan tuntevan katsastustoiminnan sisällön, hyväksymis- ja hylkäämisperusteet sekä asiakkaalta edellytettävät korjaustoimenpiteet. Laatukäsikirjaan tulee sisältyä yksityiskohtainen koulutussuunnitelma. Siihen tulee myös sisältyä selvitys, miten asiakkailta tuleva palaute käsitellään organisaatiossa ja miten toiminnan sisäinen tarkastus tullaan järjestämään. Toimiluvan hakijan eri henkilöryhmien tehtävien ja vastuiden tulee olla määritellyt.

6 §
Katsastustietojen toimittaminen ajoneuvorekisteriin

1. Laitoksen tulee nopeasti ja luotettavasti toimittaa ajoneuvon katsastusta koskevat tiedot ajoneuvorekisteriin.

2. Tiedot voidaan toimittaa:

a) lähettämällä asianmukaiset tiedot sisältävä kirjallinen ilmoitus toiselle toimiluvan haltijalle tai Autorekisterikeskukselle, jonka kanssa laitos on tehnyt sopimuksen tietojen siirrosta ajoneuvorekisteriin;

b) siirtämällä tai tallettamalla ne ajoneuvorekisteriin siten kuin tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain (819/89) 9 §:n 4 momentissa säädetään; tai

c) muulla ajoneuvohallinnon hyväksymällä tavalla.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Liikenneministeri
Ole Norrback

Hallitusneuvos osastopäällikkönä, ylijohtaja
Harri Cavén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.