1367/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä

muutetaan puolustusvoimista 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun asetuksen (667/92) 4 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti ja 15 §:n 1 momentti seuraavasti:

4 §

Puolustusministeriö antaa määräykset:

1) puolustusvoimien rauhan ajan kokoonpanosta ja johtosuhteista;

2) esikuntien, sotilaslaitosten ja joukko-osastojen perustamisesta, sijoituspaikasta ja lakkauttamisesta;

3) puolustushallinnon kiinteistö- ja rakennustoimen organisaatiosta; sekä

4) puolustusvoimien maksuliikkeen ja kirjanpidon yleisistä järjestelyistä.


14 §

Huoltoesikunta käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) puolustusvoimien huoltoa, huollon koulutusta ja kehittämistä sekä valmiussuunnittelua;

2) materiaali- ja kiinteistöhallintoa;

3) taloushallintoa sekä puolustusvoimien tilivirastolle kuuluvia tehtäviä;

4) sotataloudellista suunnittelua;

5) terveydenhuoltoa, ympäristönsuojelua ja työsuojelua; sekä

6) teknillistä tutkimus-, kehittämis- ja tarkastustoimintaa.


15 §

Maavoimaesikunta käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) maavoimien kehittämistä ja varustamista;

2) maavoimien aselajitoimintojen yhteensovittamista ja kehittämistä;

3) maa-, meri- ja ilmavoimissa annettavaa maavoimakoulutusta;

4) materiaalilaitosta ja maakuljetustoimintaa; sekä

5) maavoimien materiaalihankintoja ja -toimintoja.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä toimiin sen täytäntöönpanemiseksi.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Puolustusministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.