1359/1993

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1993

Maa- ja metsätalousministeriön päätös merilohisaaliin ilmoittamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt Kansainvälisen Itämeren kalastuskomission suositusten voimaansaattamisesta 25 päivänä kesäkuuta 1975 annetun lain (483/75) 3 §:n 1 momentin, ja Itämerellä harjoitettavaa kalastusta koskevista säännöistä 25 päivänä maaliskuuta 1988 annetun asetuksen (255/88) 12 §:n 4 momentin ja 16 §:n 1 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, ensiksi mainittu lainkohta 10 päivänä huhtikuuta 1992 annetussa laissa (320/92) ja viimeksi mainitut lainkohdat 24 päivänä huhtikuuta 1992 annetussa asetuksessa (365/92):

1 §
Kalastajan ilmoitusvelvollisuus

Ammattimaisen kalastuksen harjoittaja on velvollinen viikottain ilmoittamaan 2 §:ssä mainitut tiedot. Tilastoviikko alkaa maanantaina ja päättyy sunnuntaina.

Saalisilmoitus on tehtävä kirjallisesti kultakin viikolta viimeistään seuraavan viikon aikana kalastuksen harjoittajan kotipaikkakunnan maaseutuelinkeinopiirille. Jos kalastuksen harjoittajan kotipaikkakunta on Ahvenanmaalla, on saalisilmoitus tehtävä Ahvenanmaan lääninhallitukselle. Maaseutuelinkeinopiirien ja Ahvenanmaan lääninhallituksen on viikottain toimitettava maa- ja metsätalousministeriölle yhteenveto edellisen viikon saalisilmoituksista.

2 §
Ilmoitettavat tiedot

Saalisilmoituksesta tulee ilmetä

1) kalastuksen harjoittajan nimi ja osoite;

2) kalastusaluksen tunnus tai venerekisteriin merkityn veneen numero;

3) pyyntialue (varsinainen Itämeri, Selkämeri, Perämeri tai Suomenlahti);

4) kalastuksessa käytetty pyydys (rysä, verkko, siima tai muu pyydys); sekä

5) edellisen viikon aikana saaliiksi saatujen merilohien lukumäärä ja paino kiloina.

3 §
Kalakaupan ilmoitusvelvollisuus

Ammattimaisen kalastuksen harjoittajilta merilohta ostava kalakaupan harjoittaja on velvollinen viikottain ilmoittamaan kultakin kalastajalta ostamiensa merilohien lukumäärän sekä ostetun merilohen painon kiloina.

Ilmoitus on tehtävä 1 §:n 2 momentin mukaisesti sille maaseutuelinkeinopiirille, jonka toimialueella kalakauppa sijaitsee. Jos kalakauppa sijaitsee Ahvenanmaalla, on ilmoitus tehtävä Ahvenanmaan lääninhallitukselle. Maaseutuelinkeinopiirien ja Ahvenanmaan lääninhallituksen on viikottain toimitettava maa- ja metsätalousministeriölle yhteenveto edellisen viikon ilmoituksista.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Tällä päätöksellä kumotaan merilohisaaliin ilmoittamisesta 9 päivänä kesäkuuta 1993 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (497/93) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1993

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Kalastusneuvos
Markku Aro

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.