1352/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus maan ulkomaankaupassa sovellettavista määrällisistä rajoituksista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan maan ulkomaankaupassa sovellettavista määrällisistä rajoituksista 29 päivänä joulukuuta 1989 annetun asetuksen (1301/89) liitteenä olevan luettelon IV osa sellaisena kuin se on 9 päivänä elokuuta 1993 annetussa asetuksessa (735/93) seuraavasti:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Liite

Luettelo maan ulkomaankaupassa sovellettavista määrällisistä rajoituksista annetussa asetuksessa tarkoitetuista maista ja tavaroista

IV. Vientilisensioinnin alaiset tavarat

A. Tavarat vietäessä muihin maihin kuin Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolina oleviin maihin

72.04:stä   Rautapohjaiset jätteet ja -romu
89.08:sta   Romutettavaksi tarkoitetutalukset

B. Tavarat vietäessä muihin maihin kuin Euroopan vapaakauppaliiton ja Euroopan unionin jäsenmaihin, Färsaarille, Israeliin, Puolaan, Turkkiin, Tshekin tasavaltaan tai Slovakian tasavaltaan

26.20:stä   Tuhka ja jätteet (muut kuin raudan ja teräksen
       valmistuksessa syntyvät), joissa on metalleja
       tai metalliyhdisteitä
71.12     Jalometallien tai jalometallilla plateroitujen
       metallien jätteet ja romu
74.04     Kuparijätteet ja -romu
76.02     Alumiinijätteet ja -romu
78.02     Lyijyjätteet ja -romu
79.02     Sinkkijätteet ja -romu
80.02     Tinajätteet ja -romu
81.01:stä   Volframijätteet ja -romu
81.02:sta   Molybdeenijätteet ja -romu
81.03:sta   Tantaalijätteet ja -romu
81.04:stä   Magnesiumjätteet ja -romu
81.05:stä   Kobolttijätteet ja -romu
81.06:sta   Vismuttijätteet ja -romu
81.07:stä   Kadmiumjätteet ja -romu
81.08:sta   Titaanijätteet ja -romu
81.09:stä   Zirkoniumjätteet ja -romu
81.10:stä   Antimonijätteet ja -romu
81.11:stä   Mangaanijätteet ja -romu
81.12:sta   Beryllium-, kromi-, germanium-, vanadiini-,
       gallium-, hafnium-, indium-, niobium-
       (kolumbium-), renium- ja talliumjätteet
       ja -romu
81.13:sta   Jätteet ja romu kermeteistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.