1348/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuluttajatutkimuskeskuksen maksullisista suoritteista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilauksesta tehdyt tutkimukset ja selvitykset,

2) tutkimusaineistot,

3) julkaisut ja muut erillistulosteet,

4) tutkimusmenetelmät, -välineet, tietojärjestelmät, tietokannat ja vastaavat suoritteet sekä niiden käyttöoikeudet,

5) kirjasto- ja tietopalvelut,

6) koulutus- ja seminaaritilaisuudet,

7) asiantuntija- ja konsulttipalvelut sekä

8) muut tilatut erityispalvelut ja suoritteet.

Suorite on kuitenkin maksuton, mikäli sen luovuttaminen perustuu kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä vakiintuneeseen käytäntöön.

2 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Ylitarkastaja
Ulla Karhu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.