1347/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuluttajaviraston maksullisista suoritteista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/92) 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) matkatoimistoliikkeen harjoittamista koskevan lupahakemuksen käsitteleminen,

2) tuoteturvallisuuslain (914/86) 24 §:n 3 momentissa tarkoitettujen poikkeuslupahakemusten käsitteleminen, sekä

3) koti- ja postimyynnistä annetun asetuksen (639/78) 2 §:ssä ja 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen lupahakemusten käsitteleminen.

Edellä 1 momentissa mainituista suoritteista peritään oheisen maksutaulukon mukaiset maksut.

2 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) asiakkaan pyynnöstä toimitettavat viraston tuottamat tai kustantamat julkaisut sekä muu aineisto lukuunottamatta tapauksia, jolloin palvelut välittömästi tukevat viraston maksutonta toimintaa,

2) erillisenä palveluna järjestettävä neuvonta,

3) viraston tiedostojen tai niiden käyttöoikeuksien luovuttaminen sekä tiedostoissa olevien tietojen luovuttaminen tilauksesta,

4) henkilöstön käyttö virkatehtäviin elintarvikevalvonnan ja kuluttajahallinnon ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuunottamatta tapauksia, joissa se välittömästi tukee viraston maksutonta toimintaa,

5) asiakkaan pyynnöstä tehtävät selvitykset ja muut vastaavat suoritteet,

6) Kuluttaja-lehti, sekä

7) valokopiot ja muut jäljennökset, elleivät ne sisälly kohdissa 1-6 mainittujen suoritteiden hintoihin.

3 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Ylitarkastaja
Ulla Karhu

Liite

MAKSUTAULUKKO:
KULUTTAJAVIRASTON JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET
1) lupa matkatoimistoliikkeen harjoittamiseen    2 500 mk
2) tuoteturvallisuuslain (914/86) 24 §:n 3
  momentissa tarkoitettu poikkeuslupa        3 700 mk
3) koti- ja postimyyntiä koskeva lupa         750 mk

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.