1346/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kauppa- ja teollisuusministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistojen maksullisista suoritteista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja sen yhteydessä toimivien lautakuntien sekä kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistojen suoritteista peritään maksuja valtiolle tämän päätöksen mukaisesti, jollei niistä ole toisin säädetty tai määrätty.

2 §

Valtion maksuperustelain (150/92) 6 §:ssä tarkoitetuista maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista peritään maksut oheisen maksutaulukon mukaisesti.

3 §

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) toimeksiantoon perustuvat neuvonta-, koulutus-, konsultointi- ja muut kehittämispalvelut;

2) toimitilojen, kiinteistöjen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille;

3) julkaisut, tutkimukset, selvitykset ja kustannuspalvelut lukuunottamatta tapauksia, jolloin palvelut välittömästi tukevat ministeriön maksutonta toimintaa;

4) henkilöstön käyttö virkatehtäviin hallinnon ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu-, ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuunottamatta tapauksia joissa se välittömästi tukee kauppa- ja teollisuusministeriön tai sen yrityspalvelun maksutonta toimintaa;

5) kirjasto- ja tietopalvelut;

6) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja vastaavien suoritteiden sekä tietojärjestelmissä olevien tietojen luovuttaminen tilauksesta ulkopuolisille;

7) ulkopuolisten ilmoitukset ministeriön ja ministeriön yrityspalvelun julkaisuissa;

8) valokopiot ja muut jäljennökset; sekä

9) työsuhdekeksintölautakunnan lausunnot.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja on voimassa vuoden 1994 loppuun. Tällä päätöksellä kumotaan 9 päivänä elokuuta 1993 tehty kauppa- ja teollisuusministeriön päätös lisensiointiin liittyvien suoritteiden maksullisuudesta (737/93).

Tämän päätöksen mukaiset maksut peritään sen voimaantulon jälkeen tilatuista suoritteista. Ennen tämän päätöksen voimaantuloa tilatuista suoritteista peritään maksu sen suuruisena kuin olisi peritty maksua tai leimaveroa ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Talousjohtaja
Olavi Naulapää

Liite

MAKSUTAULUKKO:

Julkisoikeudelliset suoritteet

Suorite
1) päätös, jolla vienti- tai tuontilupa on myönnetty tai lupaehtoja muutettu, tavaran arvon perusteella seuraavasti:
Tavaran arvo mk					Maksu
        Ä10 000 				  50 mk
 yli 10 000   -100 000				 250 mk
 yli 100 000  -1 000 000 			 500 mk
 yli 1 000 000 -10 000 000 			 700 mk
 yli 10 000 000 -					1 000 mk
 2) päätös, jolla vienti- tai tuontiluvan 
   voimassaoloaikaa on luvan voimassaoloaikana 
   tehdystä hakemuksesta pidennettey 		  50 mk
 3) maahantuontitodistus ja vientitodistus 	 100 mk
 4) päätös valvontalisenssistä 	          50 mk
 5) päätös, jolla vienti- 
	 tai tuontilupahakemus on hylätty 		  50 mk
 6) liikeaikalain poikkeuslupapäätökset 		1 000 mk
 7) elintarvikelakiin perustuvat 
   poikkeuslupapäätökset 			1 000 mk
 8) tilintarkastusjärjestelmän 
   valvontalautakunnan valituspäätökset 		 500 mk
 9) kirjanpitolautakunnan poikkeuslupapäätökset 	3 000 mk
 10) ulkomaisten yritysostojen 
   vahvistushakemusten käsittely 	    12 000 mk
 11) päätökset luvista kuulua osakeyhtiön, 
   asunto-osakeyhtiön tai osuuskunnan 
   hallitukseen tai toimia niitten prokuristina  500 mk
 12) päätökset luvista toimia osakeyhtiön tai 
   asunto-osakeyhtiön perustajana 	     500 mk
 13) päätökset luvista toimia 
   elinkeinonharjoittajana 		     500 mk
 14) kiinteistönvälittäjäntutkintoon osallistuminen 
   ja kiinteistönvälittäjätutkinnosta 
   annettava todistus 	             450 mk
 15) välipäätökset kaivoslain hakemusasioissa 	  50 mk
 16) kaivoslain hakemuksiin ja oikeuksiin 
   liittyvät päätökset 	             250 mk
 17) kaivosrekisteriote 	          80 mk arkilta
 18) velvoitevarastoinnin poikkeuslupapäätökset 	1 000 mk
 19) turvavarastojen käyttölupapäätökset 	    1 000 mk
 20) kohdissa 1), 2), 3) ja 4) tarkoitetun 
   hakemuksen tai sen peruutuksen 
   käsitteleminen taikka tutkimatta jättäminen 	  50 mk
 21) kohdissa 6), 7), 8), 9), 11), 12), 13), 14), 
   16), 18) ja 19) tarkoitetun hakemuksen tai sen
   peruutuksen käsitteleminen taikka 
   tutkimatta jättäminen 	         100 mk

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.