1345/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös teknologian kehittämiskeskuksen maksuista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Maksuttomat suoritteet

Valtion maksuperustelain 5 §:ssä tarkoitettuja maksuttomia teknologian kehittämiskeskuksen suoritteita ovat teknologiatiedon levittämiseksi ja siirtämiseksi tuotettavat lehdet ja muu tiedotusaineisto sekä kehittämiskeskuksen palveluja koskevat esitteet. Maksuttomia suoritteita ovat lisäksi neuvot, ohjeet ja opastus, jos niistä aiheutuu vain vähäisiä kustannuksia.

Maksuttomia ovat myös tutkimus- ja tuotekehityshankkeiden rahoittamista ja maksatusta koskevat päätökset sekä tutkimus- ja kehittämishankkeisiin ja rahoituspäätösten valmisteluun liittyvä ohjaus ja neuvonta.

2 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita ovat seuraavat toimeksiantoon perustuvat suoritteet, jos ne eivät välittömästi tue kehittämiskeskuksen maksutonta toimintaa:

1) konsultointi sekä asiantuntija- ja teollisuussihteeripalvelut;

2) kehittämiskeskuksen henkilöstön käyttö virkatehtävissä koulutus- ja muissa vastaavissa asiantuntijatehtävissä;

3) kehittämiskeskuksen tuottamat ja kustantamat julkaisut, tutkimukset ja selvitykset;

4) avoimet seminaari- ja koulutustilaisuudet;

5) tietokantojen ja tietojärjestelmien käyttöön perustuvat palvelut;

6) kehittämiskeskuksen toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä toimistopalvelut; sekä

7) valokopiot ja jäljennökset.

3 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja on voimassa vuoden 1996 loppuun.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Vt. vanhempi hallitussihteeri
Jorma Immonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.