1343/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Valtioneuvoston päätös tuotekehitysavustusten ja tuotekehityslainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä

muuttanut tuotekehitysavustusten ja tuotekehityslainojen yleisistä ehdoista 7 päivänä helmikuuta 1985 annetun valtioneuvoston päätöksen (150/85) 3 §:n, sellaisena kuin se on 23 päivänä syyskuuta 1993 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (841/93), seuraavasti:

3 §

Tuotekehityslainaa myönnetään yrityksille ja muille yhteisöille uusia kilpailukykyisiä tuotteita ja tuotantomenetelmiä koskevien tutkimusten ja kehityshankkeiden valmisteluun, toteutukseen ja niiden markkinoille pääsyn varmistamiseen ja nopeuttamiseen sekä vientituotteiden ja niiden tuotantomenetelmien parantamiseen.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Tässä päätöksessä tarkoitettuja tuotteen ja tuotantomenetelmän markkinoille pääsyn varmistamisesta ja nopeuttamisesta aiheutuneita kustannuksia voidaan hyväksyä myös hankkeissa, joissa teknologian kehittämiskeskuksen päätös lainan myöntämisestä on tehty ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Vt. vanhempi hallitussihteeri
Jorma Immonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.