1342/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus eräiden Euroopan talousalueen perustamiseen liittyvien kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalaa koskevien lakien voimaantulosta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään:

1 §

Seuraavat lait tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994:

1) mallioikeuslain 5 §:n muuttamisesta 18 päivänä joulukuuta 1992 annettu laki (1411/92);

2) kaivoslain muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1992 annettu laki (1625/92);

3) eräitä julkisia yrityksiä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta 12 päivänä helmikuuta 1993 annettu laki (183/93);

4) elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta 19 päivänä helmikuuta 1993 annettu laki (228/93);

5) kaupparekisterilain muuttamisesta 19 päivänä helmikuuta 1993 annettu laki (229/93), sellaisena kuin se on muutettuna 10 päivänä joulukuuta 1993 annetulla lailla (1122/93);

6) verotuslain 44 §:n muuttamisesta 19 päivänä helmikuuta 1993 annettu laki (230/93); sekä

7) liikevaihtoverolain 85 §:n muuttamisesta 19 päivänä helmikuuta 1993 annettu laki (231/93).

2 §

Seuraavat lait tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995:

1) patenttilain 3 §:n muuttamisesta 18 päivänä joulukuuta 1992 annettu laki (1409/92); sekä

2) hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 18 päivänä joulukuuta 1992 annettu laki (1410/92).

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

ETA-sopimuksen liite XV: komission direktiivi(80/723/ETY)
ETA-sopimuksen liite XXII: neuvoston direktiivi (89/666/ETY)

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.