1341/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus sähkölaitteiden hyväksymisestä ja valvonnasta perittävistä maksuista

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun sähkölain (319/79) 38 §:n nojalla:

1 §

Sähkölain 36 §:ssä tarkoitetuista Sähkötarkastuskeskuksen antamista sähkölaitteiden hyväksymispäätöksistä ja niiden valvontaa koskevista julkisoikeudellisista suoritteista peritään maksuja siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §

Sähkölaitteen hyväksymisestä on hyväksymistä hakeneen suoritettava Sähkötarkastuskeskukselle hyväksymistodistusmaksu. Sama maksu on suoritettava myös hyväksymistä koskevasta kielteisestä päätöksestä.

3 §

Hyväksymistodistusmaksu on 310 markkaa laitetyypiltä, jos hyväksyminen voi tapahtua toimitetun aineiston perusteella.

Milloin hyväksymishakemuksen käsittelyä ei voida suorittaa ilman erillistä selvitystä, Sähkötarkastuskeskus perii lisätyöstä omakustannusarvon mukaisen maksun.

4 §

Sen, joka tämän asetuksen voimaan tultua edelleen käyttää sähkölaitteessa ennen tämän asetuksen voimaantuloa sähkölain 39 §:n nojalla vahvistettua FI-merkkiä, on maksettava Sähkötarkastuskeskukselle vuosittainen rekisteri- ja valvontamaksu.

5 §

Rekisteri- ja valvontamaksu on 310 markkaa rekisterissä olevalta laitetyyppiltä vuodessa.

Rekisteri- ja valvontamaksu peritään jokaisesta ennen vuotta 1994 hyväksyttyjen sähkölaitteiden rekisteriin kunkin vuoden 1 päivänä tammikuuta sisältyvästä laitetyypistä.

6 §

Rekisteri- ja valvontamaksu peritään kahtena eränä siten, että ensimmäinen erä on maksettava kyseisen kalenterivuoden kesäkuun loppuun mennessä ja toinen erä marraskuun loppuun mennessä.

Jos rekisteri- ja valvontamaksujen yhteismäärä on enintään 1 000 markkaa, ne on maksettava yhtenä eränä kesäkuun loppuun mennessä.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Tällä asetuksella kumotaan sähkölaitteiden tarkastuksista perittävistä maksuista 9 päivänä marraskuuta 1984 annettu asetus (759/84) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Asetuksen kumoaminen ei vapauta sen nojalla määräytyneiden, vuosiin 1985-1993 kohdistuvien tarkastus- ja vuosimaksujen suorittamiselta.

Siltä, joka on jättänyt sähkölaitteen Sähkötarkastuskeskuksen tarkastettavaksi tai hyväksyttäväksi ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään tarkastuksesta aiheutuneet kustannukset kumottavan asetuksen mukaisesti, vaikka tarkastus keskeytettäisiin tai suoritettaisiin loppuun, mutta hyväksyminen annettaisiin vasta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

Sen, joka viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 1994 tai kahden viikon kuluessa laitteen hyväksymisestä kirjallisesti ilmoittaa Sähkötarkastuskeskukselle laitetyypin poistamisesta ennen vuotta 1994 hyväksyttyjen laitteiden rekisteristä, ei tarvitse maksaa tämän laitetyypin osalta 5 §:n mukaista rekisteri- ja valvontamaksua vuodelta 1994.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.