1326/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus poronlihan tarkastuksesta annetun asetuksen 10 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan poronlihan tarkastuksesta 8 päivänä maaliskuuta 1991 annetun asetuksen (499/91) 10 § seuraavasti:

10 §
Tarkastuseläinlääkärin pätevyysvaatimukset

Poroteurastamossa lihantarkastusta suorittavan tarkastuseläinlääkärin pätevyysvaatimuksena on, että asianomainen on laillistettu eläinlääkäri. Eläinlääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 3 a §:n 1 momentin nojalla laillistetulta eläinlääkäriltä vaaditaan lisäksi maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston antama todistus siitä, että hän on osoittanut tutustuneensa hyväksyttävästi Suomen lihantarkastuslainsäädäntöön.

Lainsäädäntöön tutustuminen voidaan osoittaa eläinlääkintä- ja elintarvikeosastolle tai sen määräämälle viranomaiselle joko suullisessa haastattelussa tai kirjallisella kokeella. Haastattelu ja koe ovat eläinlääkärille valinnaisia, ja ne voidaan suorittaa suomen tai ruotsin kielellä.

Väliaikaisesti tarkastuseläinlääkärinä poroteurastamossa voi toimia myös eläinlääketieteen kandidaatti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

ETA-sopimuksen liite VII: neuvoston lausunto (378 Y 1223(01))

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.