1323/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus geodeettisen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään geodeettisesta laitoksesta 13 päivänä kesäkuuta 1975 annetun lain (442/75) 3 §:n nojalla:

1 §

Geodeettisen laitoksen tilauksesta suorittamista selvityksistä, tutkimuksista ja muista suoritteista peritään valtiolle maksu sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §

Geodeettisen laitoksen maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joiden maksu määrätään suoritteen omakustannusarvon mukaan, ovat kansallisena mittauspaikkana annetut asiantuntijapalvelut.

3 §

Maksullisia suoritteita, jotka geodeettinen laitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) asiantuntija- ja muut palvelut;

2) tilaustutkimukset;

3) julkaisut;

4) koulutustoiminta;

5) kiintopisteaineistot, ilma- ja satelliittikuva-aineistot sekä muut tutkimusaineistot;

6) ohjelmistojen ja niiden käyttöoikeuksien luovutukset;

7) laitteistojen käyttöoikeuden tilapäinen luovutus; sekä

8) muut edellä mainittuihin verrattavat suoritteet.

4 §

Suomea sitovaan kansainväliseen sopimukseen tai kansainväliseen käytäntöön perustuva selvitysten ja lausuntojen laatiminen sekä tutkimukset ja mittaukset tieteellisenä yhteistyönä voidaan suorittaa maksutta, jos ne perustuvat vastavuoroisuuteen.

5 §

Geodeettinen laitos voi periä ennakko- ja osamaksuja sekä vaatia vakuuden maksun suorittamisesta. Lopullinen maksu peritään suoritetta luovutettaessa tai välittömästi suoritteen tuottamisen jälkeen tapahtuvana laskutuksena.

6 §

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Tällä asetuksella kumotaan geodeettisen laitoksen erinäisistä suoritteista perittävistä maksuista 4 päivänä kesäkuuta 1982 annettu asetus (423/82).

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.