1320/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Laki Kasvinjalostuslaitoksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Hallinnollinen asema

Kasvinjalostuslaitos on maa- ja metsätalousministeriön alainen valtion laitos.

2 §
Laitoksen tehtävät

Kasvinjalostuslaitoksen tehtävänä on jalostaa viljelykasveja, markkinoida jalostamiaan lajikkeita sekä tuottaa ja markkinoida niiden lisäysaineistoa. Kasvinjalostuslaitokselle voidaan asetuksella antaa myös muita sille soveltuvia tehtäviä.

Kasvinjalostuslaitoksella on kasvinjalostajanoikeudesta annetussa laissa (789/92) tarkoitettu oikeus jalostamiinsa lajikkeisiin.

Kasvinjalostuslaitoksen tulee noudattaa toiminnassaan yleisiä liikeperiaatteita valtion talousarviosta johtuvissa puitteissa.

3 §
Johtokunta

Kasvinjalostuslaitoksessa on johtokunta, jonka asettamisesta, kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään asetuksella.

4 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

5 §
Voimaantulosäännös

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 203/93
MmVM 25/93

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.