1313/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Laki eräistä poikkeuksista kuntien valtionosuuslain 8 §:n säännöksiin vuonna 1994

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kuntien valtionosuuslain (688/92) 8 §:n mukaisesti kunnalle määräytyvästä vuoden 1994 yleisestä valtionosuudesta vähennetään:

1) kutakin kunnan asukasta kohden 33,50 markkaa; sekä

2) markkamäärä, joka saadaan jakamalla 252 700 000 markkaa kaikkien kuntien yhteenlaskettujen veroäyrien määrällä ja kertomalla tulos kunnan veroäyrien määrällä.

Vähennystä laskettaessa käytetään perusteina kunnan vuoden 1993 ensimmäisen päivän asukaslukua ja verovuodelta 1992 kunnille toimitetussa verotuksessa kertyviksi arvioitujen veroäyrien määrää.

2 §

Jos 1 §:n mukainen vähennys on suurempi kuin kunnan valtionosuuslain 8 §:n mukaan määräytyvä yleinen valtionosuus, ei erotusta peritä valtiolle.

3 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

HE 158/93
HaVM 24/93

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.