1312/1993

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden elintarvikkeita koskevien Euroopan yhteisöjen direktiivien täytäntöönpanosta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 21 päivänä marraskuuta 1952 annetun elintarvikeasetuksen (408/52) 54 §:n nojalla ja huomioon ottaen mitä Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (ETA-sopimus) 1 §:ssä ja 2 §:n 2 kohdassa säädetään, päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tällä päätöksellä pannaan täytäntöön seuraavat Euroopan yhteisöjen neuvoston ja komission direktiivit, joihin viitataan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (ETA-sopimus) liitteen II kohdassa XII (elintarvikkeet):

1) hedelmämehuja ja tiettyjä vastaavia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 17 päivänä marraskuuta 1975 annettu neuvoston direktiivi (75/726/ ETY),

2) hedelmähilloja, hyytelöitä ja marmeladeja sekä kastanjasosetta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 24 päivänä heinäkuuta 1979 annettu neuvoston direktiivi (79/693/ETY),

3) luontaisten kivennäisvesien hyödyntämistä ja markkinoille saattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 15 päivänä heinäkuuta 1980 annettu neuvoston direktiivi (80/777/ETY),

4) elintarvikkeena käytettäviä kaakao- ja suklaatuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 24 päivänä heinäkuuta 1973 annettu neuvoston direktiivi (73/241/ETY),

5) hunajaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1974 annettu neuvoston direktiivi (74/409/ETY),

6) tiettyjä elintarvikkeena käytettäviä sokereita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 11 päivänä joulukuuta 1973 annettu neuvoston direktiivi (73/437/ETY),

7) tiettyjen elintarvikkeena käytettävien sokereiden analyysimenetelmistä 26 päivänä heinäkuuta 1979 annettu ensimmäinen komission direktiivi (79/796/ETY),

8) tiettyjä osittain tai kokonaan kuivattuja elintarvikkeena käytettäviä säilöttyjä maitoja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 18 päivänä joulukuuta 1975 annettu neuvoston direktiivi (76/118/ETY),

9) yhteisön analyysimenetelmistä tiettyjen osittain tai kokonaan kuivattujen elintarvikkeeksi tarkoitettujen maitosäilykkeiden tarkastamiseksi 13 päivänä marraskuuta 1979 annettu ensimmäinen komission direktiivi (79/1067/ ETY),

10) yhteisön näytteenottomenetelmistä maitosäilykkeiden tarkastamisessa tarvittavia kemiallisia analyysejä varten 6 päivänä lokakuuta 1987 annettu ensimmäinen komission direktiivi (87/524/ETY).

11) kahviuutteita ja sikuriuutteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä27 päivänä kesäkuuta 1977 annettu neuvoston direktiivi (77/436/ETY),

12) yhteisön analyysimenetelmistä kahviuutteiden ja sikuriuutteiden tarkastamiseksi 13 päivänä marraskuuta 1979 annettu ensimmäinen komission direktiivi (79/1066/ETY),

13) kuluttajalle myytäväksi tarkoitetun alkoholijuoman alkoholipitoisuuden ilmoittamisesta tilavuusprosentteina juoman merkinnöissä 15 päivänä huhtikuuta 1987 annettu komission direktiivi (87/250/ETY)

14) elintarvikkeena käytettäviä tiettyjä laktoproteiineja (kaseiineja ja kaseinaatteja) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 25 päivänä heinäkuuta 1983 annettu neuvoston direktiivi (83/417/ETY),

15) syötävien kaseiinien ja kaseinaattien analyysimenetelmistä 25 päivänä lokakuuta 1985 annettu ensimmäinen komission direktiivi (85/503/ETY),

16) syötävien kaseiinien ja kaseinaattien näytteenottomenetelmistä kemiallista analyysiä varten 15 päivänä heinäkuuta 1986 annettu ensimmäinen komission direktiivi (86/424/ ETY).

2 §
Maahantuonnin ja myynnin salliminen

Edellä 1 §:ssä mainituissa Euroopan yhteisöjen neuvoston ja komission direktiiveissä tarkoitettuja valmisteita saa tuoda maahan ja myydä, jos tuotteet täyttävät direktiivissä asetetut vaatimukset. Tämän estämättä mainittuja valmisteita saa kuitenkin toistaiseksi maahantuoda ja myydä direktiivistä poiketen, noudattaen tämän päätöksen voimaan tullessa Suomessa voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.

3 §
Toimivaltainen viranomainen

Edellä 1 §:n 3 kohdassa mainitun direktiivin 1 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Suomessa on elintarvikevirasto.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1993

Ministeri
Pertti Salolainen

Ylitarkastaja
Mirja Hynönen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.