1309/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus kemikaalilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaanpanosta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään kemikaalilain muuttamisesta 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1412/92) voimaantulosäännöksen nojalla, sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa (558/93):

1 §

Kemikaalilain muuttamisesta 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1412/92) 20 §:n 1 momentti, 21 §:n 1 momentti sekä 22 ja 23 § tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.