1286/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kaasuasennuksista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on nestekaasuasetuksen (711/93) 32 §:n 4 momentin ja maakaasuasetuksen (1058/93) 50 §:n 1 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään hyväksyttyjen kaasuasennusliikkeiden asennus- ja huolto-oikeuksista sekä kyseisten liikkeiden vastuuhenkilöiden pätevyysvaatimuksista.

2 §
Liikkeen asennus- ja huolto-oikeus

Hyväksytyn kaasuasennusliikkeen asennus- ja huolto-oikeus vahvistetaan samaksi tai suppeammaksi kuin liikkeen tai laitoksen palveluksessa päätoimisena olevan nimetyn vastuuhenkilön pätevyysalue.

3 §
Vastuuhenkilön pätevyysvaatimukset

Jotta henkilö voi toimia hyväksytyn kaasuasennusliikkeen vastuuhenkilönä, hänen on läpäistävä teknillisen tarkastuskeskuksen tai sen asettaman tutkintolautakunnan järjestämä tutkinto. Lisäksi vastuuhenkilöllä on oltava pätevyysalue huomioon ottaen riittävä työkokemus kaasuasennuksista tai vastaavista asennuksista sekä riittävä koulutus.

4 §
Pätevyysluokat ja -alueet

Vastuuhenkilöiden pätevyydet jaetaan luokkiin A (laaja), C (rajoitettu) ja P (pienasennukset). Eri luokkien pätevyysalueet ovat seuraavat:


Luokka 		Pätevyys
Luokka A 		Nestekaasun asennus- ja huoltotyöt.
Laaja		Maakaasun käyttöputkiston ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöt.
Luokka C 
Rajoitettu		Kaasumaisen nestekaasun putkistojen ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöt, 
			kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 500 kW sekä 
			kaikki nestekaasupulloasennukset.
			Maakaasun käyttöputkistojen ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöt, 
			kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 500 kW.
Luokka P 
Pienasennukset	Nestekaasun kiinteät asennukset ja niihin liittyvät huoltotyöt, 
			kun käyttölaitteistoon liitetyissä nestekaasupulloissa nestekaasun määrä on enintään 25 kg.

5 §
Tutkintovaatimukset

Teknillinen tarkastuskeskus tai sen asettama tutkintolautakunta antaa vastuuhenkilöksi aikovalle hyväksytysti suoritettua tutkintoa vastaavan todistuksen.

Tutkinnossa edellytetään tunnettavaksi soveltuvin osin seuraavat asiat:

1) nestekaasua ja maakaasua koskevat säännökset, määräykset ja viranomaisohjeet;

2) nestekaasua ja maakaasua käsittelevät standardit;

3) nestekaasun ja maakaasun ominaisuudet;

4) kaasujen palaminen ja palamisen säätö;

5) ilmanvaihto ja palamistuotteiden poisto;

6) käyttölaitteiden toiminta ja käyttö; sekä

7) ohjaus-, säätö-, valvonta- ja varolaitteiden toiminta ja käyttö.

6 §
Koulutus ja työkokemus

Vastuuhenkilöltä edellytetään eri luokkien osalta seuraavaa vähimmäiskoulutusta ja -työkokemusta:


Luokka 		Vähimmäiskoulutus ja -työkokemus
Luokka A
Laaja 		Teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu tehtävään soveltuva tutkinto 
			ja kahden vuoden työkokemus kaasuasennuksista.
Luokka C
Rajoitettu  	Teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu tehtävään soveltuva tutkinto 
			ja yhden vuoden työkokemus kaasuasennuksista tai vastaavista asennuksista; 
			taikka ammatillinen peruskoulutus ja kahden vuoden työkokemus kaasuasennuksista 
			tai vastaavista asennuksista.
Luokka P 
Pienasennukset	Yhden vuoden työkokemus kaasuasennuksista tai vastaavista asennuksista.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 20 päivänä joulukuuta 1993.

8 §
Aikaisemmin hyväksytty pätevyys

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleiden määräysten mukainen A- ja C-luokan pätevyys vastaa tämän päätöksen mukaista A- ja C-luokan pätevyyttä.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Ylitarkastaja
Veli Viitala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.