1285/1993

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös ydinturvallisuusvalvontaan kuuluvien Säteilyturvakeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee ydinenergialaissa (990/87) tarkoitettuun ydinenergian käytön valvontaan ja muuhun ydinturvallisuusvalvontaan kuuluvien Säteilyturvakeskuksen suoritteiden maksullisuutta ja maksuperusteita.

2 §
Maksuttomat suoritteet

Maksuttomia suoritteita ovat ydinturvallisuusvalvontaan kuuluvat ja siihen liittyvät kansallisen tason tehtävät, joita ovat muun ohessa:

1) maamme rajojen ulkopuolisten ydinturvallisuusriskien arvioiminen ja niihin varautuminen Suomen alueella, sekä yhteistyö ulkomaisten viranomaisten kanssa näiden riskien pienentämiseksi;

2) kansainvälinen yhteistyö ydinturvallisuutta koskevien periaatteiden, sopimusten ja ohjeiden kehittämiseksi ja valmistelemiseksi; sekä

3) yleinen tiedottaminen ydinturvallisuutta koskevissa asioissa.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoriteryhmiä, joissa Säteilyturvakeskus määrää maksun suoritteen omakustannusarvon mukaan, ovat ydinenergialaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä ja määräyksissä tarkoitetut valvontatoiminnot:

1) ydinenergian käytön turvallisuuden valvonta;

2) ydinenergian käyttöön liittyvien turvajärjestelyjen ja valmiusjärjestelyjen valvonta; sekä

3) ydinenergialain 55 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valvonta- ja tarkastustoimenpiteet.

Valvontaan kuuluvia toimenpiteitä ovat Säteilyturvakeskukselle toimitettavien lupahakemusten ja muiden asiakirjojen tarkastaminen ja käsittely, turvallisuuden arvioiminen sekä tarkastukset valvontakohteissa.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Ylitarkastaja
Päivi Janka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.