1283/1993

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden elintarvikelisäaineita koskevien Euroopan yhteisöjen direktiivien täytäntöönpanosta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on elintarvikelisäaineista 12 päivänä kesäkuuta 1992 annetun asetuksen (521/92) 4, 5 ja 11 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee eräiden elintarvikelisäaineista annettujen Euroopan yhteisöjen direktiivien täytäntöönpanoa. Näihin direktiiveihin viitataan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (ETA-sopimus) liitteen II kohdassa XII.

2 §
Lisäaineen ominaisuudet

Sen estämättä mitä elintarvikelisäaineen puhtaudesta, laadusta ja muista ominaisuuksista ja tarvittavista määritysmenetelmistä 17 päivänä joulukuuta 1992 annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (Dno 81/021/92 KTM) määrätään, voidaan lisäaineeseen soveltaa seuraavia Euroopan yhteisöjen direktiivejä:

1) Neuvoston direktiivi 62/2645/ETY, annettu 23 päivänä lokakuuta 1962, elintarvikkeissa sallittuja elintarvikevärejä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä,

2) Neuvoston direktiivi 64/54/ETY, annettu 5 päivänä marraskuuta 1963, elintarvikkeissa sallittuja säilöntäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä,

3) Neuvoston direktiivi 65/66/ETY, annettu 26 päivänä tammikuuta 1965, elintarvikkeissa sallittujen säilöntäaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista,

4) Neuvoston direktiivi 70/357/ETY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 1970, elintarvikkeissa sallittuja hapettumisenestoaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä,

5) Neuvoston direktiivi 74/329/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1974, elintarvikkeissa sallittuja emulgointi-, stabilointi-, paksunnos- ja hyytelöimisaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä,

6) Neuvoston direktiivi 78/663/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1978, elintarvikkeissa sallittujen emulgointi-, stabilointi-, paksunnos- ja hyytelöimisaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista,

7) Neuvoston direktiivi 78/664/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1978, elintarvikkeissa sallittujen hapettumisenestoaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista ja

8) Ensimmäinen komission direktiivi 81/ 712/ETY, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1981, tiettyjen elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimusten analyysimenetelmistä.

3 §
Lisäaineen käyttö

Sen estämättä mitä elintarvikelisäaineista 8 päivänä heinäkuuta 1992 annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (636/92) määrätään, saa noudattaa edellä 2 §:ssä mainitussa tai muussa ETA-sopimuksen liitteen II kohdassa XII mainitussa direktiivissä olevaa lisäaineen käytöstä annettua yksityiskohtaista määräystä.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1993

Ministeri
Pertti Salolainen

Ylitarkastaja
Anna-Liisa Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.