1277/1993

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1993

Työministeriön päätös merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta työntekijälle tulevan korvauksen perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:ssä tarkoitetuista markkamääristä vuonna 1994

Työministeriö on päättänyt merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta työntekijälle tulevan korvauksen perusteista 22 päivänä maaliskuuta 1979 annetun valtioneuvoston päätöksen (337/79) 4 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 4 päivänä joulukuuta 1991 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1414/91):

1 §

Merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta työntekijälle tulevan korvauksen perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n 2 momentissa tarkoitetut markkamäärät ovat vuonna 1994 seuraavat:


                Sisä-  Rannikko-, Valtameri-
               liikenne  itämeren-  liikenne
                    ja pohjan-
                      meren
                     liikenne
A. Aluksessa asuva henkilökunta:
1. Päällikkö, konepäällikkö,
  yliperämies         8 850   14 150   16 850
2. Muu henkilökunta       6 050   10 250   11 950

B. Henkilökunta, joka ei asu aluksessa:
1. Päällikkö          3 250
2. Muu henkilökunta       2 200

2 §

Edellä 1 §:ssä mainitun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu markkamäärä on vuonna 1994 enintään 14 600 markkaa.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1993

Työministeri
Ilkka Kanerva

Nuorempi hallitussihteeri
Pekka Laitinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.