1273/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Asetus lääninhallitusasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1992 annetun lääninhallitusasetuksen (638/92) 1 § ja 2 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §
Toiminta-ajatus

Lääninhallitus toimii valtion yleis- ja erityishallintoviranomaisena läänissä. Tehtäviään hoitaessaan lääninhallituksen tulee toteuttaa valtakunnallisia ja alueellisia tavoitteita läänin asukkaiden tarpeiden mukaisesti.

Lääninhallitus ohjaa alaistaan valtion paikallishallintoa ja hoitaa ne muut tehtävät, jotka sille erikseen säädetään tai määrätään.

2 §
Tulosohjaus

Sisäasiainministeriö hyväksyy lääninhallituksen toiminnalleen asettamat keskeiset yleishallinnolliset tulostavoitteet neuvoteltuaan lääninhallituksen kanssa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.