1272/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Asetus lääninneuvottelukunnista annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

muutetaan lääninneuvottelukunnista 23 päivänä joulukuuta 1988 annetun asetuksen (1238/88) 1 §, 2 §:n 2 momentti, 3 §:n 1 momentti, 4 § ja 7 §:n 1 momentti, näistä 2 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa (1355/92), seuraavasti:

1 §

Sellaisen lääninhallituksen yhteydessä, joka toimii alueiden kehittämisestä annetun lain (1135/93) 2 §:ssä tarkoitettuna aluekehitysviranomaisena, on lääninneuvottelukunta.

Lääninneuvottelukunnan toimialue on sama kuin asianomaisen lääninhallituksen toimialue aluekehitysviranomaisena.

2 §

Puheenjohtajana on maaherra ja hänen henkilökohtaisena varamiehenään maaherran sijaisena toimiva lääninhallituksen virkamies, joka maaherran estyneenä ollessa toimii puheenjohtajana. Muut jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä nimeää sisäasiainministeriö eduskunnan vaalikaudeksi kerrallaan ottaen huomioon neuvottelukunnan toimialueen poliittiset voimasuhteet ja alueella, johon kuuluu erikielisiä tai kaksikielisiä kuntia, molempien kieliryhmien edustuksen sekä alueellisen edustavuuden. Lapissa neuvottelukunnan jäsenistä yhden tulee olla saamelaisvaltuuskunnan nimeämä.


3 §

Jäsenellä tulee olla kotipaikka lääninneuvottelukunnan toimialueeseen kuuluvassa kunnassa ja hänen tulee olla vaalikelpoinen kansanedustajaksi.


4 §

Lääninneuvottelukunnan tehtävänä on toimialueellaan:

1) käsitellä alueiden kehittämisestä annetun lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuja aluekehittämisohjelmia sekä aluehallintoviranomaisille kuuluvien aluekehitystoimenpiteiden yhteensovittamista;

2) määritellä ne periaatteet, joiden mukaan alueiden kehittämisestä annetun lain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu maakunnan kehittämisraha kohdennetaan alueelle;

3) käsitellä alueiden kehittämisestä annetun lain 9 §:n 1 momentissa tarkoitetut lausunnot;

4) tehdä aloitteita ja esityksiä alueen hallinnollisten, taloudellisten ja muiden olojen kehittämisestä sekä käsitellä niitä koskevia ehdotuksia; sekä

5) suorittaa muut lääninhallituksen sille antamat alueen yleistä kehitystä tai yleistä aluepolitiikkaa koskevat tehtävät.

7 §

Asioiden valmistelua varten neuvottelukunnassa voi olla jaostoja.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Valtioneuvoston päätöksellä 19 päivänä kesäkuuta 1991 asetettujen lääninneuvottelukuntien toimikausi päättyy 31 päivänä joulukuuta 1993.

Tämän asetuksen mukainen lääninneuvottelukunta asetetaan ensimmäisen kerran 1 päivästä helmikuuta 1994 eduskunnan kulumassa olevan vaalikauden jäljellä olevaksi ajaksi tai siihen saakka, kunnes maakunnan liitto alkaa toimia aluekehitysviranomaisena lääninneuvottelukunnan toimialueella.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.