1266/1993

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 1993

Verohallituksen päätös televerotusta koskevasta ilmoittamisvelvollisuudesta

Verohallitus on teleliikenteen verottamisesta 19 päivänä marraskuuta 1993 annetun lain (961/93) 8 §:n nojalla määrännyt seuraavaa:

1 §

Verovelvollisen on annettava veron maksamisen yhteydessä kotikuntansa lääninverovirastolle kuukausi-ilmoitus merkitsemällä televeron postisiirtolomakkeelle seuraavat tiedot:

1) Liike- ja yhteisötunnuksensa

2) Telepalvelujen suorittamiskuukausi (kohdekuukausi) ja -vuosi

3) Kohdekuukauden aikana suoritettujen telepalvelujen veroton myyntihinta yhteensä

4) Kohdekuukaudelta suoritettava televero

5) Suoritettavasta televerosta vähennettävä vero, mikäli televeroa on maksettu liikaa edelliseltä kalenterikuukaudelta

6) Oma-aloitteisesti suoritettava veronlisäys, mikäli vero suoritetaan säädetyn määräajan jälkeen.

2 §

Kokonaan maksamatta jätetystä televerosta on annettava kuukausi-ilmoitus toimittamalla televeron postisiirtolomake asianomaiselle lääninverovirastolle. Kuukausi-ilmoitukselle on merkittävä 1 §:ssä mainitut tiedot ja se on annettava samassa ajassa kuin vero olisi pitänyt maksaa.

3 §

Kuukausi-ilmoituksessa saadaan raha-arvot ilmoittaa täysin markoin siten, että markkojen yli menevät pennit jätetään ottamatta lukuun. Täysin markoin ilmoitettavia määriä laskettaessa otetaan yksittäiset erät lukuun pennin tarkkuudella.

Televero maksetaan täysin markoin jättämällä ylimenevät pennit lukuun ottamatta.

4 §

Veron maksamisen yhteydessä annettu kuukausi-ilmoitus katsotaan annetuksi silloin, kun maksu on suoritettu rahalaitokseen.

Postitse saapunut kuukausi-ilmoitus katsotaan annetuksi silloin, kun ilmoituksen sisältävä postilähetys on jätetty postiin lääninverovirastolle osoitettuna. Muulla tavoin toimitettu kuukausi-ilmoitus katsotaan annetuksi silloin, kun se on saapunut lääninverovirastolle.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 1993

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Verotussihteeri
Päivi Lilja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.