1255/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Asetus työvoimapalvelulain 5 §:n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden toimeenpanosta valtion virastoissa ja laitoksissa

Työministerin esittelystä säädetään 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun työvoimapalvelulain (1005/93) 5 §:n nojalla:

1 §

Tätä asetusta sovelletaan valtion virastoissa ja laitoksissa avoimiksi tuleviin virkoihin ja virka- ja työsopimussuhteisiin tehtäviin.

2 §

Valtion virastojen ja laitosten tulee ilmoittaa työvoimatoimistoon ne avoimeksi tulevat virat sekä virka- ja työsopimussuhteiset tehtävät, joihin on tarkoitus saada myös muita kuin viraston tai laitoksen omaan henkilöstöön kuuluvia hakijoita. Ilmoitusvelvollisuus ei koske virkoja, jotka lain tai asetuksen mukaan täytetään haettavaksi julistamatta.

3 §

Avoimesta työpaikasta on ilmoitettava työvoimatoimistoon suullisesti tai kirjallisesti viimeistään silloin, kun ryhdytään mahdollisiin muihin työpaikan täyttämistä koskeviin toimenpiteisiin.

4 §

Työvoimatoimistolle tehtävään ilmoitukseen tulee sisällyttää ne tiedot, joiden perusteella virkamies tai työntekijä valitaan ja joita työvoimatoimisto tarvitsee saamansa toimeksiannon suorittamiseksi.

Mikäli virasto tai laitos ei halua käyttää työvoimatoimistoa työpaikan täyttämiseen, työpaikkailmoitukseen riittää tieto tästä sekä työtehtävästä, eikä 5 ja 6 §:iä sovelleta.

5 §

Virasto tai laitos ja työvoimatoimisto sopivat siitä, mihin toimenpiteisiin työvoimatoimisto ryhtyy ilmoituksen johdosta sekä siitä, millä tavoin ja minä ajankohtana työpaikasta tiedotetaan.

Avoimen työpaikan ilmoittamisen yhteydessä voidaan myös sopia siitä, kuinka kauan paikka on avoimena.

6 §

Viraston tai laitosten on ilmoitettava työpaikan avoinnaolon päättymisestä viipymättä työvoimatoimistoon.

7 §

Ilmoitusmenettely ei estä virastoa tai laitosta samanaikaisesti ryhtymästä muihin henkilöstön hankintatoimiin eikä rajoita työnantajan työhönotto-oikeutta.

8 §

Valtiovarainministeriö voi antaa virastoille ja laitoksille tarkemmat ohjeet tämän asetuksen mukaisen ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisesta.

Tämän asetuksen soveltamiseen liittyviä kysymyksiä käsitellään työvoimapoliittisessa neuvottelukunnassa.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.