1252/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Asetus työllisyysasetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

kumotaan 29 päivänä tammikuuta 1993 annetun työllisyysasetuksen (130/93) 11 luku sekä

muutetaan 1 §, 2 §:n 3 kohta, 46 §:n 2 momentti ja 47 § seuraavasti:

1 §
Työllisyyslain toimeenpanojärjestys

Työllisyyslain (275/87) tarkoituksen toteuttamiseksi työnhakijalle pyritään järjestämään mahdollisuus tehdä työtä työllisyysmäärärahojen avulla, jollei häntä ole onnistuttu työllistämään työvoimapalvelulaissa (1005/93) tarkoitettujen työvoimapalvelujen avulla eikä ohjaamaan koulutukseen siten kuin työllisyyslaissa, muissa laeissa ja asetuksissa ja tässä asetuksessa säädetään.

Työllisyysmäärärahojen avulla työllistetään erityisesti nuoria, pitkäaikaistyöttömiä ja vajaakuntoisia sekä estetään ennalta työttömyyden pitkäaikaistumista ja tasoitetaan työttömyyden alueellisia eroja.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

3) vajaakuntoisella työvoimapalveluasetuksen (1251/93) 10 §:n 2 momentissa mainittua henkilöä,


46 §
Hakeminen

Työnhakijalle myönnettävää tukea haetaan siltä työvoimatoimistolta, jossa henkilö on työttömänä työnhakijana.

47 §
Myöntäminen

Työllistämistuen myöntämisestä päättää se työvoimatoimisto tai työvoimapiirin toimisto, johon hakemus on jätetty. Työvoimatoimisto päättää tuen myöntämisestä työvoimapiirin toimiston sen käyttöön osoittamien määrärahojen rajoissa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.