1246/1993

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1993

Valtioneuvoston päätös hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta

Valtioneuvosto on valtiovarainministerin esittelystä valtion virkaehtosopimuslain 19 §:n 3 momentin ja kunnallisen virkaehtosopimuslain 20 §:n 4 momentin, sellaisena kuin ne ovat 27 päivänä kesäkuuta 1986 annetuissa laeissa (491 ja 492/86), sekä evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 13 §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on 11 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1001/87), nojalla päättänyt seuraavaa:

1 §

Valtion virkaehtosopimuslain 19 §:n 3 momentissa, kunnallisen virkaehtosopimuslain 20 §:n 4 momentissa ja evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 13 §:n 4 momentissa säädetyt, valtioneuvoston 20 päivänä joulukuuta 1990 tekemällä päätöksellä (1199/90) tarkistetut hyvityssakkojen enimmäismäärät 67 000 ja 270 markkaa tarkistetaan rahan arvon muutosta vastaavasti 72 000 ja 290 markaksi.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1993

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Vanhempi hallitussihteeri
Tuija Wilska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.